கா.பொ.த (உ.த) சிறந்த பெறுபேறுகள் – 2017

 

தொடர் எண்

பெயர்

பெறுபேறு

மாவட்ட

நிலை

தேசிய நிலை

Z-புள்ளி

       கணிதம்

01

ஸ்ரீதரன் துவாரகன்

3A

1

1

2.7343

02

தயாளன் தயாரூபன்

2AB

20

234

2.1532

03

ரவிச்சந்திரன் ராகவன்

3A

28

310

2.0927

04

கார்திகேசு புவின்தாஸ்

3A

44

538

1.9675

05

கமலநாதன் பிரதீஸ்

2AB

45

580

1.9498

06

ரவீந்திர்ராசா சானுஜன்

2AB

53

808

1.8667

07

சத்தியமோகன் நிசங்கர்

2AB

60

902

1.8309

08

இந்திரன் கிருஸ்ணலோஜன்

2AB

65

960

1.8121

09

ஜெயரஞ்சிதன் துசியந்தன்

A2B

81

1289

1.7244

10

சுப்பிரமணியம் திலக்சன்

2AB

87

1405

1.6960

11

கார்திகேசு தினேஸ்

A2B

88

1408

1.6957

12

ஸ்ரீகாந்
துளசிகன்

A2B

90

1436

1.6898

13

வின்சன்கோமகன் தேவசுதன்

2AB

93

1471

1.6809

14

எட்மன்ரெஜி எட்மன் லுக்சன்

2AB

94

1476

1.6800

15

யோகரட்னம் பிரணவன்

2AB

96

1502

1.6736

16

புஸ்பராஜ் கனிமருதன்

2AB

98

1510

1.6716

17

மகேஸ்வரன் தயானந்த்

A2B

101

1618

1.6514

18

கருணநிதி ராகுலன்

2AB

122

1925

1.5932

19

பிரதீபன் கஜன்

A2B

153

2499

1.4826

20

மகேந்திரா ராகுலன்

ABC

162

2635

1.4568

21

சிவஞானம் அகல்ஜன்

A2B

177

2935

1.4064

22

ஸ்ரீகாந்தன் லலிதகாந்தன்

ABC

185

3074

1.3835

23

சிவசங்கர்

நீரஜன்

A2B

192

3176

1.3678

24

கனகரட்னம் கஜரூபன்

ABC

195

3231

1.3590

 

 

 

 

 

 

       உயிரியல்

01

தயாளன்

தயாநிதி

3A

3

48

2.3752

02

மகேஸ்வரன் மதுமிதன்

2AC

52

1232

1.8456

03

குமார்

கவிதாஸ்

A2B

70

1582

1.7641

04

சுந்தரமூர்த்தி விதுஜன்

2AB

107

2315

1.6317

05

செல்வதாஸ் அனோஜ்

ABC

121

2604

1.5853

06

மகேந்திரன் குருதர்சன்

ABC

167

3802

1.4133

07

சிவலிங்கம் பிரதாஸ்

2BC

172

3862

1.4058

08

நந்தகுமரன் விதுசன்

ABC

192

4681

1.3080

 

 

 

 

 

 

       வணிகம்

01

சக்திவேல் ததீசன்

2AB

60

2602

1.5960

02

விஜயகுமார் மதன்குமார்

2AB

91

3996

1.4635

03

வீரகுமார் அஜந்தன்

A2B

195

8963

1.0919

04

கணேசகுமார் துஸ்யந்தன்

A2B

206

9487

1.0565

 

 

 

 

 

 

        பொறியியல் தொழிநுட்பம்

01

மைக்கல் பெரஸ்

2AB

2

10

3.1340

02

பரமேஸ்வரன் தர்சன்

ABC

16

378

1.7088

03

சிங்கராசா ஜதுர்சன்

2BC

26

665

1.4225

04

யோகநாதன் பிருந்தன்

3C

29

765

1.3433

05

சாந்தரூபன் சாரூகாந்

3C

39

932

1.2289

06

கோபிநாத் குமரன்

3C

50

1196

1.0878

 

 

 

 

 

 

         உயிரியல் தொழிநுட்பம்

01

சுரேஸ் சுகந்தன்

2BS

66

912

1.0478

              வேறு
01 செல்வகுமார் சயந்தன் 2BC 04 124 1.3897

 

Joomla templates by a4joomla